main image

Kế hoạch dạy học

Chương trình học của du học sinh

Đây là khóa học được thiết kế để học lên các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu.
Cải thiện bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) một cách toàn diện và đồng đều, đồng thời thực hiện các giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu của kỳ thi du học Nhật Bản và bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật.
Thời gian khóa học được chia thành khóa học một năm, khóa học một năm ba tháng, khóa học một năm sáu tháng, khóa học một năm chín tháng và khóa học hai năm.
Thời gian bắt đầu của mỗi khóa học có thể thay đổi theo từng năm. Vui lòng xem trong tài liệu điều lệ hướng dẫn tuyển sinh.

Chương trình học 1 năm

Kì nhập học tháng 4

Sơ cấp 1

-

Sơ cấp 2

-

Trung cấp 1

190 giờ

Trung cấp 2

380 giờ

Cao cấp

190 giờ

 Tổng cộng 
760 giờ

Chương trình học trong thời gian
1 năm 3 tháng

Kì nhập học tháng 1

Sơ cấp 1

-

Sơ cấp 2

-

Trung cấp 1

380 giờ

Trung cấp 2

380 giờ

Cao cấp

190 giờ

 Tổng cộng 
950 giờ

Chương trình học trong thời gian
1 năm 6 tháng

Kì nhập học tháng 10

Sơ cấp 1

-

Sơ cấp 2

190 giờ

Trung cấp 1

380 giờ

Trung cấp 2

380 giờ

Cao cấp

190 giờ

 Tổng cộng 
1140 giờ

Chương trình học trong thời gian
1 năm 9 tháng

Kì nhập học tháng 7

Sơ cấp 1

-

Sơ cấp 2

380 giờ

Trung cấp 1

380 giờ

Trung cấp 2

380 giờ

Cao cấp

190 giờ

 Tổng cộng 
1330 giờ

Chương trình học 2 năm

Kì nhập học tháng 4

Sơ cấp 1

190 giờ

Sơ cấp 2

380 giờ

Trung cấp 1

380 giờ

Trung cấp 2

380 giờ

Cao cấp

190 giờ

 Tổng cộng 
1520 giờ

Sơ cấpⅠ

Sơ cấp 1

 • Đạt được năng lực đọc, năng lực nghe và khả năng nói tương ứng với bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật N5,N4.
 • Có thể trả lời bằng tiếng Nhật đơn giản trong đời sống giao tiếp hàng ngày.
 • Có thể hiểu được bài văn đơn giản.
 • Có thể đọc và viết hiragana, katakana và khoảng 100 ký tự chữ Hán.
 • Hiểu các quy tắc trong đời sống xã hội và thói quen của người Nhật.
Sơ cấpⅡ

Sơ cấp 2

 • Đạt được khả năng đọc, khả năng nghe và kỹ năng nói tương ứng của cấp độ N4 trong bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật.
 • Có thể trả lời đơn giản bằng tiếng Nhật và bày tỏ ý kiến của riêng mình.
 • Có thể hiểu bài văn đơn giản.
 • Có thể đọc và viết khoảng 400 ký tự chữ Hán.
Trung cấpⅠ

Trung cấp 1

 • Đạt được khả năng đọc, khả năng nghe và kỹ năng nói tương ứng của cấp độ N3 trong bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật.
 • Quen thuộc với các phương thức biểu đạt và ngữ điệu độc đáo trong tiếng Nhật.
 • Sử dụng được các điểm ngữ pháp và hội thoại đã được học vào đời sống nhằm nâng cao khả năng giao tiếp
 • Có thể hiểu bài viết mang tính tóm tắt ở một mức độ nhất định.
 • Mở rộng năng lực biểu đạt bằng cách viết một đoạn văn khoảng 400 từ.
 • Có thể đọc và viết khoảng 800 ký tự chữ Hán.
Trung cấpⅡ

Trung cấp 2

 • Đạt đến khả năng đọc, khả năng nghe và kỹ năng nói tương ứng của cấp độ N3-N2 trong bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật.
 • Có thể hiểu bài viết mang tính tóm tắt ở một mức độ nhất định.
 • Có cái nhìn khái quát về Nhật Bản
 • Có thể thuyết trình những chủ đề đơn giản, đồng thời tiến hành thảo luận.
 • Có năng lực nói tương ứng TPO
 • Có thể mở rộng năng lực biểu đạt thông qua viết bài văn có độ dài 1000 chữ.
 • Có thể đọc và viết khoảng 1200 ký tự chữ Hán. Đồng thời, làm chủ khả năng sử dụng chữ hán.
Cao cấp

Cao cấp

 • Đạt đến khả năng đọc, khả năng nghe và kỹ năng nói tương ứng của cấp độ N2-N1 trong bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật.
 • Nâng cao năng lực đọc hiểu bài viết với bài văn phức tạp hơn
 • Có cái nhìn khái quát về Nhật Bản
 • Nắm được các từ vựng mang tính thời sự
 • Có năng lực nói tương ứng TPO
 • Có thể viết bài văn có tổ chức mang tính luận đề, đưa ra những quan điểm của riêng mình
 • Có thể đọc và viết khoảng 1500 ký tự chữ Hán. Đồng thời, làm chủ khả năng sử dụng chữ hán.
Thời gian học Ngày nghỉ
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Tiết học buổi sáng
(4 tiết)
8:40 ~ 12:00
(có nghỉ giữa giờ)
Nghỉ ngơi
Tiết học buổi chiều
(4 tiết)
13:30 ~ 16:50
(có nghỉ giữa giờ)
Nghỉ ngơi

※Ngoài ngày nghỉ ra, còn có các ngày lễ của Nhật Bản, ngày lễ của Okinawa, kì nghỉ dài của trường (Kì nghỉ xuân, hạ, thu, đông mỗi kì nghỉ kéo dài 2-3 tuần)

Chương trình học về cuộc sống bản địa

Đây là khóa học được thiết kế cho cuộc sống tại Nhật Bản.
Chúng tôi hướng đến việc giúp học sinh nắm bắt các cuộc hội thoại tiếng Nhật cần thiết trong cuộc sống hàng ngày và đặt trọng tâm vào các buổi học Nghe và Nói.
Căn cứ vào trình độ và số lượng học sinh, có thể tiến hành lớp học theo nhóm hoặc lớp học 1 kèm 1.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng đọc hướng dẫn tuyển sinh Dowload bản PDF.

Lịch trình hàng năm

Lịch trình hàng năm