main image

Cuộc sống du học

Cuộc sống du học

Tình trạng lớp học

Ngoài việc chia lớp học tiếng Nhật theo các trình độ khác nhau, bạn còn được tham gia vào các hoạt động giao lưu trực tiếp với cư dân bản địa.

Tình trạng lớp học1
Tình trạng lớp học2
Tình trạng lớp học3
Tình trạng lớp học4
Tình trạng lớp học5
Tình trạng lớp học6
Tình trạng lớp học7
Tình trạng lớp học8
Tình trạng lớp học9
Tình trạng lớp học10
Tình trạng lớp học1
Tình trạng lớp học2
Tình trạng lớp học3
Tình trạng lớp học4
Tình trạng lớp học5
Tình trạng lớp học6
Tình trạng lớp học7
Tình trạng lớp học8
Tình trạng lớp học9
Tình trạng lớp học10

Hoạt động trong trường

Bạn có thể trải nghiệm văn hóa Nhật Bản nói chung và văn hóa thành phố Okinawa nói riêng một cách vui vẻ

Hoạt động trong trường1
Hoạt động trong trường2
Hoạt động trong trường3
Hoạt động trong trường4
Hoạt động trong trường5
Hoạt động trong trường6
Hoạt động trong trường7
Hoạt động trong trường8
Hoạt động trong trường9
Hoạt động trong trường10
Hoạt động trong trường1
Hoạt động trong trường2
Hoạt động trong trường3
Hoạt động trong trường4
Hoạt động trong trường5
Hoạt động trong trường6
Hoạt động trong trường7
Hoạt động trong trường8
Hoạt động trong trường9
Hoạt động trong trường10

Cuộc sống ở kí túc xá

Kí túc xá sẽ chia thành kí túc xá nam và kí túc xá nữ riêng biệt. Mỗi phòng có từ 1-2 học sinh

Cuộc sống ở kí túc xá1
Cuộc sống ở kí túc xá2
Cuộc sống ở kí túc xá3
Cuộc sống ở kí túc xá4
Cuộc sống ở kí túc xá5
Cuộc sống ở kí túc xá6
Cuộc sống ở kí túc xá7
Cuộc sống ở kí túc xá8
Cuộc sống ở kí túc xá1
Cuộc sống ở kí túc xá2
Cuộc sống ở kí túc xá3
Cuộc sống ở kí túc xá4
Cuộc sống ở kí túc xá5
Cuộc sống ở kí túc xá6
Cuộc sống ở kí túc xá7
Cuộc sống ở kí túc xá8

Cuộc sống ở Okinawa

Ngoài thời gian học tập trên lớp, bạn có thể tự do đi làm thêm, đi chơi hoặc thăm bạn bè

Cuộc sống ở Okinawa1
Cuộc sống ở Okinawa2
Cuộc sống ở Okinawa3
Cuộc sống ở Okinawa4
Cuộc sống ở Okinawa5
Cuộc sống ở Okinawa6
Cuộc sống ở Okinawa7
Cuộc sống ở Okinawa8
Cuộc sống ở Okinawa1
Cuộc sống ở Okinawa2
Cuộc sống ở Okinawa3
Cuộc sống ở Okinawa4
Cuộc sống ở Okinawa5
Cuộc sống ở Okinawa6
Cuộc sống ở Okinawa7
Cuộc sống ở Okinawa8